Patološka fiziologija i ostali predmeti kod prof.dr Marka Cincovića -avgustovski 2023.

29.08.2023. -9h -test i praktični-Laboratorija za patološku fiziologiju

30.08.2023.-9h-usmeni/upis ocene-kancelarija nastavnika