Patološka fiziologija i ostalo kod prof.Cincovića aprilski 2023

04.04.2023. u 8h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

05.04.2023. u 8h usmeni i upis ocena u kancelariji nastavnika