Patološka fiziologija januar 2023 rezultati

Ispit iz patoloske fiziologije polozili su:

Veljko Petronijevic

Mihajlo Gavric

Marko Simic

Aleksa Pavlis

Aleksandra Kanjuh

Masa Purac

Sonja Urosevic

Andjela Krasic

Jovana Lukic

Jovana Kecman