Patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija, Metode naučnog rada i izborni predmeti kod prof.dr Marka Cincovića februarski rok 2023.

Test+praktični 13.02.2023. u 9h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni ispit / upis ocena 14.02.2023. u 9h Kancelarija nastavnika