Patološka fiziologija, Klinička hematologija i biohemija životinja, Metode naučnog rada, mart 2024

22.03.2024. u 12h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

25.03.2024. u 12h usmeni (upis ocene) Laboratorija za patološku fiziologiju