Patološka fiziologija majski rok

TEST i PRAKTIČNI sreda 10.06.2020. u 9h Laboratorija za patološku fiziologiju

USMENI – PONEDELJAK 15.06.2020. U 9h u kancelariji nastavnika.