Patološka fiziologija (opšta, specijalna, cela po starom)- ispit januar 2023

16.01.2023. test i praktični u 9h, Laboratorija za patološku fiziologiju

17.01.2023. usmeni u 9h, Laboratorija za patološku fiziologiju