Patološka fiziologija prof. Cincović oktobar 2023

Test i praktični 02.10.2023. u 8h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni 03.10.2023. u 8h Laboratorija za patološku fiziologiju