Radiobiologija i radijaciona higijena – martovski ispitni rok

Ispit iz Radiobiologije i radijacione higijene održaće se u sledećim terminima:

TEST: ponedeljak, 25.05.2020. u 9h u sali H-52

USMENI: ponedeljak, 25.05.2020. u 10h u sali H-52

NAPOMENA: Mole se studenti da POTVRDE izlazak na ispit sa naznakom koji deo se polaže kako bi se obezbedila odgovarajuća sala na mejl: annamariagalfi@gmail.com