Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija – Raspored za praktični

Praktični će se održati 29.09.2021. godine u H 16/IV ili drugoj slobodnoj sali prema sledećem rasporedu:

Od 9h sledeći studenti:

1. Blaženović Mladen
2. Gašić Luka
3. Đurđević Petar
4. Simić Željko
5. Cekić Jovan

Od 10h sledeći studenti:

1. Vilov Isidora
2. Zeljković Verica
3. Mrkela Branka
4. Rodić Tijana
5. Tomašević Nikoleta