Reprodukcija domaćih životinja-rezultati 09.02.2021.

Upis ocena je 23.02.2021. u 11h na Veterinarskoj Klinici kod prof. dr Ivana Stančića.

Položili su:

9 (devet): Švedić; Ristić

8 (osam): Radić; Milankov

7 (sedam): Pajdl; Dupak; Bogićević; Hornjak; Milošević; Rekecki; Sabo Rac

6 (šest): Matović

Ostali nisu položili.

Sa predmeta