Reprodukcija domaćih životinja-rezultati 17.01.2023.

Upis ocena u četvrtak 19.01.2023. na Veterinarskoj Klinici u 10h kod prof. dr Ivana Stančića.

Sačekati asistenta ispred Veterinarske Klinike.

10 (desetka): Vakanjac, Gavrić

9 (devetka): Tešanović, Bijelić, Ožegović, Stjepanović

8 (osmica): Bajilov, Kecman, Kovačević, Purać, Radošević

7 (sedmica): Jekić, Marečko

6 (šestica): Hornjak, Radanić

Sa predmeta