Rezultati Patološka fiziologija test i praktični 29.08.2023.

Ispit su polozili sledeci studenti:

Dragan Mihailovic

Vanja Magovcevic

Mia Medan

Minja Stjepanovic

Katarina Bogicevic

Maja Jovancic

Anastasija Zivkovic

Andrea Fink

Jana Railic