Rezultati praktičnog ispita iz Patološke fiziologije

Praktični ispit su položili: Andreja Živkov, Norbert Odri, Marko Jeremić, Sanja Novaković, Dragoslav Pinić, Agota Pajdl, Stefan Miljević.

Praktični ispit nisu položili: Zorana Manastirac, Nevena jovičić, Valentina Dupak.

Usmeni deo ispita: utorak 25.05.2021. sa početkom u 10 časova u kabinetu nastavnika.