Termini ispita Oktobar 5 – Parazitske bolesti, Bolesti ptica, Bolesti riba

Ispit iz predmeta Parazitske bolesti u Oktobar 5 ispitnom roku održaće se u utorak 27.10.2020. sa početkom u 8 h u S21/II

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama u Oktobar 5 ispitnom roku održaće se u utorak 27.10.2020. sa početkom u 8:30 h u S21/II

Ispit iz predmeta Bolesti živine u Oktobar 5 ispitnom roku održaće se u utorak 27.10.2020. sa početkom u 9 h u S21/II