Termini Oktobar 2 Bolesti riba i Parazitske bolesti

Ispit u Oktobru 2 iz predmeta Parazitske bolesti održaće se 09.10.2020. godine u 8 h u sali S21/II

spit u Oktobru 2 iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama održaće se 09.10.2020. godine u 9 h u sali S21/II