UNO HIRURGIJA – SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Poštovani studenti, u septembarskom ispitnom roku, a u skladu sa preporukama u vezi odrzavanja ispita, ispiti iz svih predmeta u okviru uno Hirurgija će u celosti biti održani u pismenom obliku. Ispiti će biti održani u petak, 18.09.2020., sa početkom u 09.00h, u sali H-52. Kako bi se tokom ispita ispunile sve obaveze u skladu sa preporukama rukovodstva Fakulteta, studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da sa sobom nose zaštitnu masku i rukavice. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu najkasnije do srede 16.09.2020: 

vetmedhirurgija@polj.uns.ac.rs

U prijavi navesti: Ime i prezime, broj indeksa i tačan naziv predmeta koji se polaže.