UNO Reprodukcija i Porodiljstvo- januar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti za praktični iz porodiljstva). ZA OBA TERMINA najkasnije do 15.01.2023.

STUDENTI DOBIJAJU POTVRDU PRIJAVE, AKO NISU DOBILI ZNAČI DA SE NISU ADEKVATNO PRIJAVILI I PRIJAVA IM SE NE UVAŽAVA NA DAN ISPITA!

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije domaćih životinja: Fiziologija I i II. Uslov za polaganje ispita iz Porodiljstva i patologije reprodukcije: Reprodukcija, Patološka fiziologija, Opšta patologija, Opšta klinička dijagnostika, Farmakologija i Toksikologija. Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije divljih životinja; Reprodukcije pasa i mačaka; Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: Reprodukcija.

USLOVI SE PROVERAVAJU PREKO STUDENTSKE SLUŽBE, SVAKI POKUŠAJ PREVARE BIĆE NA LICU MESTA PRIJAVLJEN PRODEKANU ZA NASTAVUINDEKS JE OBAVEZAN I NA POLAGANJU PRAKTIČNOG DELA PORODILJSTVA! Studenti moraju imati zaštitne maske i držati distancu!

Porodiljstvo i patologija reprodukcije:

I termin: 17.01.2023. u 10h i 15 min. praktični (Hemijski paviljon, učionica H14, III sprat, asist. Ivan Galić), usmeni kod prof. dr Ivana Stančića nakon završenog praktičnog dela.

II termin: 24.01.2023. u 10h i 15 min, praktični (Hemijski paviljon, učionica H14, III sprat, asist. Ivan Galić), usmeni kod prof. dr Ivana Stančića nakon završenog praktičnog dela.

Reprodukcija domaćih životinja: 

I termin: 17.01.2023. u 11h test ili usmeni kod prof. dr Ivana Stančića (zavisno od broja studenata sala održavanja ispita biće poslata svakom studentu na e-mail dan pre održavanja ispita).

II termin: 24.01.2023. u 11h test ili usmeni kod prof. dr Ivana Stančića(zavisno od broja studenata sala održavanja ispita biće poslata svakom studentu na e-mail dan pre održavanja ispita).

Reprodukcija divljih životinja17.01.2023. i 24.01.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 10h (kancelarija direktora departmana, hemijski paviljon, IV sprat)

Reprodukcija pasa i mačaka: 17.01.2023. i 24.01.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 10h (kancelarija direktora departmana, hemijski paviljon, IV sprat)

Biotehnologija u rep. farmskih živ. i konja: 17.01.2023. i 24.01.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 10h (kancelarija direktora departmana, hemijski paviljon, IV sprat)

*Studenti doktorskih i specijalističkih studija se javljaju prof. dr Ivanu Stančiću na privatni mail i sa njim dogovaraju termin održavanja ispita.

Sa predmeta