UNO Reprodukcija i porodiljstvo- januar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. 

OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA,

u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti za praktični iz porodiljstva) i datum terminanajkasnije ZA OBA TERMINA do 12.01.2024.

ISKLJUČIVO RADNIM DANIMA OD 8 DO 16H!

STUDENTI DOBIJAJU POTVRDU PRIJAVE, AKO NISU DOBILI ZNAČI DA SE NISU ADEKVATNO PRIJAVILI I PRIJAVA IM SE NE UVAŽAVA NA DAN ISPITA!

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije domaćih životinja: Fiziologija I i II. Uslov za polaganje ispita iz Porodiljstva i patologije reprodukcije: Reprodukcija, Patološka fiziologija, Opšta patologija, Opšta klinička dijagnostika, Farmakologija i Toksikologija. Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije divljih životinja; Reprodukcije pasa i mačaka; Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: Reprodukcija.

USLOVI SE PROVERAVAJU PREKO STUDENTSKE SLUŽBE, SVAKI POKUŠAJ PREVARE BIĆE NA LICU MESTA PRIJAVLJEN PRODEKANU ZA NASTAVUINDEKS JE OBAVEZAN I NA POLAGANJU PRAKTIČNOG DELA PORODILJSTVA! 

Porodiljstvo i patologija reprodukcije:

17.01.2024. u 10h praktični i usmeni (Veterinarska Klinika)

24.01.2024. u 10h praktični i usmeni (Veterinarska Klinika)

Reprodukcija domaćih životinja: 

18.01.2024. usmeni 10h (Veterinarska Klinika)- zavisno od broja studenata ispit će se održavati u više dana.

25.01.2024. usmeni 10h (veterinarska Klinika)- zavisno od broja studenata ispit će se održavati u više dana.

Reprodukcija divljih životinja

18.01.2024. usmeni 11h (Veterinarska Klinika)

25.01.2024. usmeni 11h (veterinarska Klinika)

Reprodukcija pasa i mačaka: 

18.01.2024. usmeni 11h (Veterinarska Klinika)

25.01.2024. usmeni 11h (veterinarska Klinika)

Biotehnologija u rep. farmskih živ. i konja:

18.01.2024. usmeni 11h (Veterinarska Klinika)

25.01.2024. usmeni 11h (veterinarska Klinika)

*Studenti doktorskih i specijalističkih studija se javljaju prof. dr Ivanu Stančiću na privatni mail i sa njim dogovaraju termin održavanja ispita.

Sa predmeta