UNO reprodukcija i porodiljstvo- oktobar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti za praktični iz porodiljstva). najkasnije do 29.09.2023. ISKLJUČIVO RADNIM DANIMA OD 8 DO 16h!

STUDENTI DOBIJAJU POTVRDU PRIJAVE NAJKASNIJE 01.10. ZBOG ODSUSTVA doc. dr Ivana Galića.

Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije domaćih životinja: Fiziologija I i II. Uslov za polaganje ispita iz Porodiljstva i patologije reprodukcije: Reprodukcija, Patološka fiziologija, Opšta patologija, Opšta klinička dijagnostika, Farmakologija i Toksikologija. Uslov za polaganje ispita iz Reprodukcije divljih životinja; Reprodukcije pasa i mačaka; Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: Reprodukcija.

USLOVI SE PROVERAVAJU PREKO STUDENTSKE SLUŽBE, SVAKI POKUŠAJ PREVARE BIĆE NA LICU MESTA PRIJAVLJEN PRODEKANU ZA NASTAVUINDEKS JE OBAVEZAN I NA POLAGANJU PRAKTIČNOG DELA PORODILJSTVA! 

Porodiljstvo i patologija reprodukcije: 03.10.2023. u 10h praktični (Hemijski paviljon, učionica H14, III sprat, doc. dr Ivan Galić), usmeni kod prof. dr Ivana Stančića nakon završenog praktičnog dela ispita.

Reprodukcija domaćih životinja: 03.10.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića u 10h (Hemijski paviljon, kancelarija direktora Departmana)

Reprodukcija divljih životinja03.10.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 10h (Hemijski paviljon, kancelarija direktora Departmana)

Reprodukcija pasa i mačaka:  03.10.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 11h (Hemijski paviljon, kancelarija direktora Departmana)

Biotehnologija u rep. farmskih živ. i konja: 03.10.2023. usmeni kod prof. dr Ivana Stančića 11h (Hemijski paviljon, kancelarija direktora Departmana)

*Studenti doktorskih i specijalističkih studija se javljaju prof. dr Ivanu Stančiću na privatni mail i sa njim dogovaraju termin održavanja ispita.

Sa predmeta