UNO reprodukcija i porodiljstvo-oktobar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti za praktični iz porodiljstva). najkasnije do 28.09.2022.

Reprodukcija domaćih životinja; Reprodukcija divljih životinja; Reprodukcija pasa i mačaka; Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja: 29.09.2022. usmeni u 10h Veterinarska Klinika

Porodiljstvo i patologija reprodukcije: 29.09.2022. u 10 i 30 praktični (H14/III), usmeni nakon završenog praktičnog dela.

Uslovni predmeti moraju biti položeni!

Sa predmeta