Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane, Alimentarna oboljenja ljudi, Tehnologija mesa i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – JUL

Ispiti će se održati u ponedeljak, 6.7.2020. sa početkom u 12h.

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@yahoo.com najkasnije 3.7.2020.

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 3.7.2020.