Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane, Analiza rizika u bezbednosti hrane i Tehnologija mesa ISPIT – DECEMBAR

Ispiti će se održati u utorak, 15.12.2020. sa početkom u 11h.

Modele i seminarske radove iz predmeta Analiza rizika u bezbednosti hrane poslati u elektronskoj formi na blagojevic.bojan@polj.uns.ac.rs najkasnije 11.12.2020.