VI godina – mentorski čas

Mole se studenti koji su ispunili uslov za upis na VI godinu ako i one koji očekuju da će to uspeti u nekom od produženih rokova da dođu na mentorski čas u ponedeljak 5.10. u 9h H54 radi izbora modula i izbornih predmeta i razrešavanja eventualnih nedoumica.

Mentor VI godine

Doc. dr Mihajlo Erdeljan