ZARAZE I OSTALO – SEPTEMBAR

Ispiti iz predmeta Infektivne bolesti životinja 1, Infektivne bolesti životinja 2, Vektori i zoonoze održaće se:

I TERMIN 12.09.2023. u 10:30h.

II TERMIN 14.09.2023. u 09:30h.

Ispiti  iz predmeta Veterinarska epidemiologija, Opšta epidemiologija, Opšta epizootiologija, Zarazne bolesti životinja, Zarazne bolesti životinja i bolesti pčela i drugi ispiti koji se polažu usmeno kod prof. dr Aleksandra Potkonjaka održaće se:

I TERMIN 11.09.2023. u 10h.

II TERMIN 18.09.2023. u 10h.