Прво обавештење 25. ГОДИШЊЕ САВЈЕТОВАЊЕ ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)

Теслић, Бања Врућица, 10-13. јуна 2020.
Teslić, Banja Vrućica, June, 10th–13th, 2020.