Drugu godinu zaredom Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Veterinarske komore Srbije, organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju „Antimikrobna rezistencija u veterinarskoj medicini-trenutno stanje i perspektive“, koja se održala od 22-24. juna 2023. godine u Centralnoj zgradi Rektorata u Novom Sadu. Konferencija je odlukom Veterinarkse komore Srbije akreditovana za doktore veterinarske medicine sa maksimalno 16 bodova.