ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJA ŽIVOTINJA 17-23.10.2020


SKUP JE BODOVAN SA 9 BODOVA ZA PRODUŽENJE LICENCE U VETERINARSKOJ KOMORI SRBIJE

https://youtu.be/XQNuKdzCdTw
https://youtu.be/SVFDtJj0-jw

REGISTRACIJA UČESNIKA zatvorena 23.10.2020. u 23h

Registracija zatvorena

POZDRAVNI GOVORI

Pozdravna reč prof.dr Marko Cincović, direktor Departmana za veterinarsku medicinu

Pozdravna reč DVM Bojan Blond predsednik UVPS

PREDAVANJA

DVADESET GODINA DEPARTMANA ZA VETERINARSKU MEDICINU U

NOVOM SADU 2000-2020– Branislava Belić, Marko R. Cincović, Nikolina Novakov (1)

KVALITET E-UČENJA NA DALJINU – Marko R. Cincović, Branislava Belić (1)

KVALITET E-UČENJA NA DALJINU – Marko R. Cincović, Branislava Belić (2)

ULOGA VETERINARA U ODRŽIVOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI U MLEČNOM GOVEDARSTVU DANAS  – Bojan Blond (1)

KLINIČKO-PATOLOŠKI NALAZ KOD BABEZIOZE PASA – Nikolina Novakov, Jankov Milica,

Ivana Lakić, Sandra Nikolić (1)

PRIMENA HEMOKULTURE U KONTROLI KVALITETA KRVI OVNOVA

ZA SPRAVLJANJE MIKROBIOLOŠKIH PODLOGA – Aleksandar Potkonjak, Marko R. Cincović, Branislava Belić, Ivana Lakić (1)

RACIONALNA PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD FARMSKIH ŽIVOTINJA – Zorana Kovačević, Miodrag Radinović (1)

UTICAJ FAKTORA SREDINE NA KVALITET VAZDUHA U OBJEKTIMA

ZA SMEŠTAJ GOVEDA – Mira Majkić, Nada Plavša, Branislava Belić, Ivana Lakić (1)

ISCRPLJENOST TERMOREGULACIONOG SISTEMA KAO POSLEDICA HRONIČNOG TOPLOTNOG STRESA – Zoran Ružić, Zdenko Kanački, Slobodan Stojanović,

Srđan Todorović, Slavoljub Jović (1)

ISPITIVANJE REFERENTNIH VREDNOSTI KRVNIH PARAMETARA KOD PASA – Ivana Lakić, Branislava Belić, Sandra Nikolić

ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA TUMORA MLEČNE ŽLEZDE

KOD KUJA – Sandra Nikolić, Branislava Belić, Ivana Davidov, Bojan Toholj, Ivana Lakić (1)

ZNAČAJ NEESTERIFIKOVANIH MASNIH KISELINA (NEFA) U PROCENI

METABOLIČKOG STATUSA KRAVA U RANOJ LAKTACIJI – Jovan Stanojević,

Miodrag Radinović, Marko Cincović, Branislava Belić (1)

BIOHEMIJSKE ANALIZE KRVI KAO INDIREKTNA METODA DIJAGNOSTIKE

SUBKLINIČKE HROMOSTI KONJA – Tijana Kukurić, Mihajlo Erdeljan (1)

HEMIJSKI SASTAV ETARSKIH ULJA I JEDINJENJA SA ANTIHELMINTIČKIM

POTENCIJALOM – Filip Štrbac, Dragica Stojanović, Radomir Ratajac (1)

HEMIJSKI SASTAV ETARSKIH ULJA I JEDINJENJA SA ANTIHELMINTIČKIM

POTENCIJALOM – Filip Štrbac, Dragica Stojanović, Radomir Ratajac (2 deo)

RADIONICE

Patofiziološka dijagnostika – anemije (1)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (2)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (3)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (4)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (5)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (6)

Patofiziološka dijagnostika – anemije (7)

Racionalna upotreba antibiotika(1)

Racionalna upotreba antibiotika (2)

Racionalna primena antibiotika (3)

Racionalna primena antibiotika (4)

Epidemiologija (1)

Epidemiologija (2)

Anesteziologija(1)

POSTER SEKCIJA

TESTOVI 17.10.2020. OD 10h

Test sa predavanja: https://forms.gle/P7dKx7DLzWPHHw9D6

Test sa radionice iz Patofiziološke dijagnostike: https://forms.gle/ztRActpbc3Wp9GG18

Test sa radionice iz Racionalne primene antibiotika: https://forms.gle/n2f5nw6c1Uhz412o8

Test sa radionice iz Epidemiologije: https://forms.gle/QXHDipfYiPjnHrmN8

Test sa radionice iz Anesteziologije: https://forms.gle/QZPjo4JrPSip8Uud7