Dragi studenti, Poštovane koleginice, kolege i saradnici,
Departman za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta osnovan je 2000. godine, tokom godina svoga postojanja nastoji, i teži ka sve kvalitetnijem i obimnijem obrazovanju mladog naučno stručnog kadra. U tome je, i misija samog departmana da kroz implentaciju novih dostignuća u veterinarskoj medicini bude na usluzi budućih, ali i studenata koji već pohađaju programe integrisanih, doktorskih, i specijalističkih studija na Departmanu za veterinarsku medicinu. Rad departmana nastaviće se u pravcu razvijanja i unapređenja obrazovnih jedinica departmana koje će budućim studentima omogućiti veštine prvog dana, praktičnu i stručnu osposobljenost, ali i etički samosvestan pogled na veterinarsku delatnost kao važnu granu medicine u ulozi očuvanja javnog zdravlja. Stoga, vizija Departmana za veterinarsku medicinu jeste da pored već uspostavljenih bilateralnih projektnih aktivnosti sa veterinarskim institucijama u okruženju,i na dalje uspostavlja saradnju sa relevantnim institucijama u regionu i šire, kako bi usvojio sva iskustva u cilju bržeg rasta i razvoja, te kroz kompetentnost išao ka cilju usavršavanja i usaglašavanja svojih kadrova i resursa u pravcu nacionalnih, ali i internacionalnih ( EAEVE) akreditacionih standarda.

Velik kolegijalni pozdrav
Prof. Dr Ivan Stančić
Direktor Departmana za veterinarsku medicinu