СЕПТЕМБАРСКИ РОК- Вет. физиологија, Вет. етика, Историја вет. мед., Физиологија животиња у ЗОО вртовима, Узгој и брига о лаб. жив.

Септембарски рок

Молимо све студенте да се придржавају ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ФАКУЛТЕТУ, које вам прослеђујемо на линку: http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/PRAVILA%20PONASANJA%20U%20OBJEKTU%20FAKULTETA_0.pdf

НА ИСПИТ ПОНЕТИ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС

Термини:

_____________________________________________________

Ветеринарска етика

Историја ветеринарске медицине

Узгој и брига о лабораторијским животињама

Физиологија животиња у зоо вртовима

09.09.2021. у 16:30 , сала П5

_______________________________________________________

Физиологија 1 и Физиологија 2 (једносеместралне физиологије)

Практични 09.09.2021. у 18:00, канцеларија професора

Усмени 10.09.2021. у 09:00, канцеларија професора

_______________________________________________________

Ветеринарска физиологија 1 и 2 (двосеместрална физиологија)

Практични 09.09.2021. у 18:00, канцеларија професора

Усмени 10.09.2021. у 09:00, канцеларија професора