Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – DECEMBAR

Ispiti će se održati u četvrtak, 15.12.2022. sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 12.12.2022.