Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – DECEMBAR

Ispiti će se održati u sredu, 22.12.2021. sa početkom u 12h (hemijski paviljon, 4. sprat, kancelarija br. 8).

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 20.12.2021.