Alimentarna oboljenja ljudi i Kvalitet namirnica animalnog porekla ISPIT – OKTOBAR 2

Ispiti će se održati u četvrtak, 7.10.2021. sa početkom u 12h.

Seminarske radove iz predmeta Alimentarna oboljenja ljudi poslati u elektronskoj formi na pavicic.ljiljana@gmail.com  najkasnije 6.10.2021.