APRIL – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

praktični: 02.04.2024. u 9h Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju, Hemijski paviljon, 3. sprat; test i usmeni: 03.04.2024. u 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju, Hemijski paviljon, 3. sprat