APRIL – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 03.04.2023. u 9h u Laboratoriji za farmakologiju i toksikologiju (3. sprat, Hemijski paviljon); Test: 04.04.2023. u 12h u predavaonici P4.