Bolesti kopitara i OKD oktobar III

Ispiti iz predmeta Bolesti kopitara i Opšte kliničke dijagnostike će se održati u četvrtak 15.10.2020. po sledećem rasporedu:

OKD 9h (zajedno sa preživarima)

Bolesti kopitara u 12h H54.

Mole se studenti da prijave izlazak na ispit barem 24h ranije na mejl adresu bolestikopitarans@gmail.com

Sa predmeta