Bolesti kopitara – Oktobar III

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 17.10.2023. u 9h, sala H54.

Usmeni ispit održaće se 17.10.2023. u 10h, kancelarija 11a, IV sprat hemijskog paviljona,

Sa predmeta