BOLESTI SVINJA-AVGUSTOVSKI ROK

Poštovani studenti, u avgustovskom ispitnom roku, a u skladu sa preporukama u vezi odrzavanja ispita, ispit će biti održan u četvrtak, 03.09.2020., sa početkom u 09.0oh, u sali H-52. Kako bi se tokom ispita ispunile sve obaveze u skladu sa preporukama rukovodstva Fakulteta, studenti koji izlaze na ispit su u obavezi da sa sobom nose zaštitnu masku i rukavice. Takođe, kako bi se ispunila obaveza o ograničenju broja studenata u prostoriji u kojoj će se ispit održati, studenti su obavezni da prijave svoje prisustvo na ispitu na sledeću e-mail adresu: ognjen.stevancevic@gmail.com