Bolesti svinja-Julski rok

Održaće se 13.07.2022 god u 11h sala H-16