Bolesti svinja -Julski rok -II termina

I termin održaće se 02.07.2021 u sali H-16 u 10h, II termin održaće se 14.07.2021 u sali H-52 u 9h.