Bolesti svinja-Junski rok

Održaće se 15.06 i 23. 06. 2023 U 10H u sali h-16.