BOLESTI SVINJA-NOVEMBARSKI ROK

Održaće se  se  23.11.2020 god. u  kancelariji  H-52 u 09h.