Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- decembar

Ispiti će se održati u utorak, 20.12.2022. u 10.15h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21.