Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- novembar

Ispiti će se održati u utorak, 22.11.2022. u 09.45h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21.