Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- novembar

Ispiti će se održati u petak, 17.11.2023. u 9h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21