Bolesti živine i Bolesti divljih životinja- oktobar 3

Ispiti će se održati u petak, 14.10.2022. u 9h u kancelariji na stočarskom paviljonu, 2. sprat, soba 21.