Bolesti živine – oktobar 2

Ispit će se održati 8.10.2021. sa početkom u 10.30 h u sali H54.