DECEMBAR – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični: 22.12.2023. 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju; Test i usmeni: 25.12.2023. 10h, Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju (3. sprat, Hemijski paviljon)