Decembarski rok – Bolesti riba, parazitske bolesti, bolesti ptica

Ispit iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama, Parazitskih bolesti i Bolesti ptica održaće se u decembarskom ispitnom roku u sredu 16.12. sa početkom u 9 h u kancelariji S21/II