Decembarski rok – doc. dr A. Galfi Vukomanović

RADIOLOŠKA I ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA, RENDGENOLOGIJA I FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOGIJA (deo iz Rendgenologije)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 18.12.2023. PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: u 8:30h u kancelariji nastavnika (H 6/V)

PRAKTIČNI: u 10h

USMENI: u 11h 

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA, RADIOLOGIJA (deo iz Radiobiologije i radijacione higijene)

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK, 18.12.2023.  PO SLEDEĆOJ SATNICI:

TEST: u 8:30h u kancelariji nastavnika (H 6/V)

USMENI: u 9:30h